Yukarı

Gizlilik Politikası

Bixolon Co., Ltd.(bu belgenin devamında “Şirket”olarak anılacaktır)은 , baskı çözümü kullanan müşterilerin kişisel verilerinin ve bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacak olan tüm ilgili hizmetlerin (bundan sonra “Hizmetler”olarak anılacak) kişisel verilerinin korunmasına önem verir ve Şirket, GDPR gibi yürürlükteki kanun ve düzenlemeler, kişisel verilerin korunmasına dair yasaya uymaktadır.

Madde 1 (Kişisel Veri Unsurları ve Verileri Toplama Metodu)

① Şirket aşağıdaki kişisel verileri toplar.

 • 1. VOC’a kaydolurken: Herhangi kişisel veri yoktur
 • 2. Pazarlama amaçlı olarak veri toplarken: İsim, e-posta adresi, şirket adı, pozisyon/görev
② Şirket, kişisel verileri aşağıda listelenen metotlarla toplar.
 • 1. ‘Kaydolun’ sayfasıyla ve aktivite sayfalarıyla giriş.
 • 2. Sergiler gibi tanıtım faaliyetlerinde veri toplama
 • 3. Şirket SNS’i ile veri toplama
Madde 2 (Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımının amacı)

① Şirket, müşterilerin toplanan kişisel verilerini üyelik hizmetleri sağlama, geliştirme ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi vs. için kullanır.
 • 1. Müşterinin isteğine göre teknik destek, satın alma ve teslimat vs.
 • 2. Yeni hizmet geliştirme gibi çeşitli hizmetlerin sağlanması
 • 3. Soruşturma ve şikayetin ele alınması, bildirimler
 • 4. Etkinlik katılımını, pazarlamayı ve reklamı vs. kontrol etmek için kullanım
 • 5. Hizmet kullanım tarihi, erişim sıklığı ve hizmet kullanımı, gizlilik koruması açısından servis ortamının oluşturulması ve servis geliştirme konularında istatistiklerinin kullanılması
② Şirket, müşterilerin kişisel verilerini üçüncü bir tarafa vermeyecektir veya kişisel verileri bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar dışındaki amaçlarla kullanamaz.

Madde 3 (Kişisel Verilerin Özel Kategorilerinin değerlendirilmesi)

Şirket, müşterilerin temel insan hakları ihlalleriyle ilgili olabilecek hiçbir hassas kişisel bilgiyi (ırk veya etnik köken, ideoloji, inanç, doğum yeri, ikametgah, siyasi eğilim ve sabıka kaydı, sağlık durumu ve cinsel yaşam gibi) toplamayacaktır. Ancak, Şirket verileri toplaması gerektiğinde bu kaçınılmazdır, fakat Şirket müşteriden önceden onay/muvafakatini almak zorundadır.

Madde 4 (Bilgilerin Muhafaza Süresi ve Kişisel Verilerin Kullanımı)

① Kişisel verilerin toplanması amacına aşağıdaki şekilde ulaşıldığında müşterinin kişisel verileri imha edilir. Ancak, kişisel verilerin elektronik ortamda tüketicinin korunmasına ilişkin yasa gibi ilgili yasalara uygun olarak belirli bir süre boyunca işlemlerle ilgili hakların ve yükümlülüklerin teyidi, ticaret işlemleri, ticaret hukuku, vs. gibi nedenlerle muhafaza edilmesi gereken durumlarda Şirket, müşterinin kişisel verilerini koruyabilir.
 • 1. VOC ile ilişkili verilerde: amaca ulaştıktan 1 yıl sonra.
 • 2. Sözleşmeler ve caymalarla ilgili kayıtlar, vs.: 5 yıl
 • 3. Ödemeler ve malların teminiyle vs. ilgili kayıtlar.: 5 yıl
 • 4. Müşteri şikayetleri veya ihtilaflarla ilgili kayıtlar: 3 yıl
② Müşteri, Şirketin müşterinin işlem verileri gibi rızasıyla muhafaza ettiği verilere erişim isteğinde bulunduğunda, bunlara erişilip onaylanmasını sağlamak için önlemler alır.

Madde 5 (Müşterinin Hakları ve Müşterinin Haklarının Uygulama Metotları)

Müşteri, istediği zaman kişisel verilerine erişme veya düzeltme hakkına sahiptir ve müşteri verilerin silinmesini isteyebilir. Müşteri kimlik doğrulama işleminden sonra müşterinin veri koruma görevlisine yazılı, telefon veya e-posta ile ulaşması halinde önlemler alacaktır. Müşteri kişisel verilerdeki bir hatanın düzeltilmesini talep ederse, düzeltme tamamlanıncaya kadar Şirket kişisel verileri kullanmayacak veya sunmayacaktır. Ayrıca, hatalı bir kişisel veri üçüncü bir tarafa zaten verilmişse, düzeltme sonucu, düzeltmenin yapılabilmesi için üçüncü tarafa bildirilecektir. Şirket, müşterinin talebi üzerine silinmiş olan kişisel bilgileri “Kişisel Verilerin Muhafazası/Saklanması ve Kullanımı” bölümünde açıklandığı gibi ele alır ve verilere erişilmesini veya bunların başka amaçlar için kullanılmasını yasaklar.

Eğer Müşteri, Pazarlama amacıyla toplanan verilere Şirket tarafından “itiraz etme hakkını” kullanırsa, Şirket, kişisel verilerin işlenmesini derhal durdurur. Bununla birlikte, Şirket, zorlayıcı meşru çıkarlarının, veri konusunun temel hak ve özgürlüklerinden öncelik arz ederek geçersiz kıldığını gösterebilirse veya ilgili işlemler yasal taleplerin belirlenmesi, uygulanması veya savunulması amaçlıysa, kişisel verileri işleyebilir.

Madde 6 (Kişisel Verilerin işlenmesinin dışarıdan temini)

① Hizmeti/Servisi iyileştirmek için, Şirket gerekirse, müşterinin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve yönetimi sürecini, müşterinin rızası gibi yasal şartlarla dışarıdan sağlayabilir ve üçüncü bir şahsa sunabilir. Şirket, aşağıda belirtilen şekilde kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili görevleri dış kaynaklar vasıtasıyla temin eder ve dış kaynak kullanımı sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde yönetilmesi için gerekli bilgileri sunar. Ayrıca, verilerin paylaşımı, bu amacı yerine getirmek için gereken en düşük miktarla sınırlıdır. Ayrıca, verilerin paylaşımı bu amacı gerçekleştirmek için gereken en düşük miktarla sınırlıdır.

② Şirket kişisel verilerin değerlendirilmesini aşağıdaki şekilde dışarıdan temin eder:

Dışarıdan Sağlayan Şirket Dışarıdan Sağlanan İş
N/A N/A

③ Şirket, müşterinin verilerini bir üçüncü şahsa aşağıdaki şekilde sağlar:

Alıcı Ne Olduğu Amaç İlgili Şartlar
Bixolon Europe GmbH Kişisel Bilgiler Pazarlama Madde 4’e bakınız


Madde 7 (Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesi)

Şirket 14 yaşın altındaki çocukların kişisel verilerini işlememektedir (Avrupa'da, 16 yaşın altındaki çocuklar). Şirket, kişisel veri toplama anındaki yaşı doğrulayabilir.

Madde 8 (Veri Koruma Memuru)

Şirket, kişisel verileri korumak ve ilgili şikayetleri ele almak için müşteri merkezi ve veri koruma görevlisi tayin etmiştir.

① [Müşteri Merkezi] Telefonu: +82-31-218-5500 / E-mail: GDPR@bixolon.com
② [Veri koruma memuru] İsim: Kim, SeungYong/ Departman: Teknoloji Planlama Ekibi
③ Gizlilik haklarının ihlaliyle ilgili raporlar veya danışmalar için lütfen aşağıdaki kuruluşlarla iletişim kurun:

1. Kore Cumhuriyeti

KISA Gizlilik Merkezi privacy.kisa.or.kr / 118
Cumhuriyet Başsavcılığı www.spo.go.kr / 1301
Siber Terör Yanıt Merkezi cyberbureau.police.go.kr / 182

2. Diğer Ülkeler

Country URL Country URL
EU www.edps.europa.eu/EDPSweb Greece www.dpa.gr
Austria www.dsb.gv.at Hungary www.naih.hu
Belgium www.privacycommission.be Italy www.garanteprivacy.it
Bulgaria www.cpdp.bg Latvia www.dvi.gov.lv
Croatia www.azop.hr Lithuania www.ada.lt
Cyprus www.dataprotection.gov.cy Luxembourg ww.cnpd.lu
Czech Rep. www.uoou.cz Malta www.dataprotection.gov.mt
Denmark www.datatilsynet.dk Netherlands www.autoriteipersoonsgegeve ns.nl/nl
Estonia www.aki.ee Poland www.giodo.gov.pl
Finland www.tietosuoja.fi Portugal www.cnpd.pt
France www.cnil.fr Romania www.dataprotection.ro
Germany www.bfdi.bund.de Slovakia www.dataprotection.gov.sk
Ireland www.dataprotection.ie

Madde 9 (Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi ve Bildirimi)

Bu gizlilik politikasında yapılan eklemeler, silinmeler ve değişiklikler, web sitelerinin ana sayfası vb. vasıtasıyla bildirilecektir.

Ek <2018.5.1>
Bu gizlilik politikası 1 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girer.